Informacije: optoelektronika

- LITERATURA:       1) C.R.Pollock, Fundamentals of Optoelectronics

- pogoji za pozitivno oceno: pozitivno opravljen pisni in ustni del izpita ter oddana domaca naloga!!!

- IZPITNI ROKI:  

- STUDENTSKI SEMINARJI (nekaj primerov iz prejsnjih let):