Informacije: elektrooptika

- LITERATURA:       1) A. Yariv, Optical Electronics in Modern Communications

- pogoji za pozitivno oceno: pozitivno opravljen pisni del (vkljucno z oddano domaco nalogo) in ustni del izpita.- IZPITNI ROKI:      

Pisni izpiti: dva izpitna roka bosta v juniju 2011, eden v septembru 2011, in se eden februarja 2012.

Ustni izpiti: ustni izpiti v "predpocitniskem obdobju" bodo predvidoma v pon. 20.6, pet 14.6 in v pet. 8.7.